Trädgårdsdesign

Har du en alldeles ny tomt och vet inte var du ska börja? Har du börjat men saknar en helhetskänsla? 

Vi erbjuder designförslag till hela eller delar av din trädgård. Vi kan även ge förslag till enskilda planteringar. 

Bildbeskrivning

Hur går det till?

Vi gör ett hembesök där vi går igenom era önskemål och tillsammans tittar på förutsättningarna. Vi kommer fram till vilken typ av designförslag som passar era behov. Lättskött, klassiskt eller modernt - tillsammans kommer vi fram till vad som passar just dig och din trädgård. Vi utformar en ritning och ger förslag på rumsindelning, gångar, växter och planteringar utifrån förutsättningarna i din trädgård.

Funktionspaketet (från 6 000 kr) - Här ges förslag på indelningar och funktioner i trädgården. Det kan handla om avgränsningar, planteringsytor, gångstråk, uteplatser, lekytor mm. En skalenlig trädgårdsritning över vad vi kommit fram till ingår. I detta paket ingår inte växtförslag. 

 

Växtpaketet (från 8 000 kr) - Utöver indelningar och funktioner i trädgården ingår även förslag på växter, träd, buskar, perenner osv. Med detta paket får du ett helhetsförslag i form av en trädgårdsritning i lämplig skala. Till ritningen följer även en växtlista. Utöver detta kan du välja till en planteringsplan som visar hur växterna ska planteras.

Kostnader

Varje uppdrag är unikt. Kostnaderna baseras på just din trädgård. Vi lämnar offertförslag utifrån ett timpris på 500 kr/timme.

 

Milersättning (40 kr/mil) tillkommer vid resor utanför Örebro kommun. 

Gardenstyling

Vi erbjuder även hjälp med att fixa till din trädgård lite extra inför speciella tillfällen eller inför en försäljning. Denna tjänst kan innebära allt från ett omfattande skötselarbete till hyra av färdigplanterade krukor och andra trädgårdsföremål.

Rådgivning

Har du planer för trädgården men är osäker på hur de ska genomföras? Är du nybliven ägare till en trädgård och behöver hjälp med hur du ska sköta den?

Då kan en trädgårdsrådgivning vara till stor hjälp!

Bildbeskrivning

Hur går det till?

Vi gör ett hembesök där vi på plats enkelt visar hur du kommer vidare. Vi svarar på dina frågor och ger dig råd om växter och deras skötsel. Du kan även få tips och inspiration till hur trädgården skulle kunna utformas. Rådgivningstjänsten resulterar inte i någon skiss utan du ansvarar själv för att anteckna det vi kommer fram till.

Kostnader

Rådgivning debiteras med 800 kr/timme.


Milersättning (40 kr/mil) tillkommer vid resor utanför Örebro kommun. 

Bildbeskrivning

Skötsel

Har du för lite tid för din trädgård? Känner du dig osäker på hur äppelträdet ska beskäras?

Vi utför alla typer av trädgårdsskötsel såsom vårstädning, ogräsrensning, häckklippning, krattning av löv på hösten, omplantering och beskärning. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan ta hand om din trädgård!

Bildbeskrivning

Kostnader

Alla skötseluppdrag debiteras med 450 kr/timme. Här finns möjlighet att utnyttja RUT-avdraget, vilket innebär att priset reduceras med hälften. Information om RUT-avdraget finns att läsa på: www.skatteverket.se.


Beskärning av träd debiteras med 600 kr/timme. Från och med augusti 2016 omfattas trädbeskärning av RUT-avdraget.


Milersättning (40 kr/mil) tillkommer vid resor utanför Örebro tätort. 

Anläggning

Hur djupt ska det nya trädet planteras? Behöver jorden förbättras innan jag planterar?

Väljer du att låta oss anlägga dina planteringar ger du växterna de bästa förutsättningarna.


Vi erbjuder även anläggning av de förslag du fått. Du kan få hjälp med alla former av planteringsarbeten, exempelvis buskar, perenner, träd och häckar.

Kostnader

För anläggningsarbeten ges separat offert.

Alla kostnader inkluderar moms.